10 september 2020

De Terugkeer

De Terugkeer

Binnenkort van start ook bij Succat Yeshua...

Shalom vrienden,

Misschien heeft u de term The Return of De Terugkeer ( de nederlandse versie) al een keer om u heen horen noemen. Het is een initiatief uit Amerika om te bidden voor het land en de wereld. 

Centraal staan de 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020. Deze periode start 's avonds met het Bijbelse Bazuinenfeest ( Yom Teruah) en eindigt met Grote Verzoendag.(Yom HaKipoeriem)  Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 

2020 is een roerig jaar geworden. Zo’n beetje alle landen ter wereld zijn op hun grondvesten ‘geschud’ door een viruspandemie en de effecten daarvan. Wie had vorig jaar kunnen voorzien dat meer dan 3 miljard mensen in hun huizen opgesloten zouden worden? Oude profetieën zijn letterlijk vervuld, toen na droogte en bosbranden in Australië, enorme zwermen sprinkhanen in het Midden Oosten en Afrika, nu de ‘pest’ rondgaat in de vorm van het coronavirus. Het ‘schudden’ heeft velen tot bezinning gebracht. God heeft deze tijd gebruikt om ons de stilte in te leiden en tot inkeer te brengen. Zeker in het westen, waar we zo gewend zijn geraakt aan onze maakbare, welvarende samenleving waar we alles zo netjes onder controle denken te hebben: we worden wakker geschud. Met één doel: om terug te keren naar God.

Jonathan Cahn, Kevin Jessip en anderen hebben de oproep verstaan en zijn een initiatief gestart in de Verenigde Staten om een dag (26 september a.s.) en de 10 omliggende dagen, apart te zetten voor gebed, berouw, bekering en opwekking. Met de nadrukkelijke wens om deze ‘window of opportunity’ voor Amerika niet voorbij te laten gaan, zodat het land terugkeert naar haar Schepper en ware bron van het leven. Het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn, alvorens zwaardere oordelen de wereld treffen.

Een aantal (gebeds)leiders in Nederland heeft de handschoen opgepakt om het initiatief ook in ons land gestalte te geven. Want ook Nederland heeft Yeshua nodig! Nederland: keer terug naar God. 

Nederland heeft afstand genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd.

We zijn afgedwaald van Zijn wetten en instructies en hebben de goddeloosheid omarmd. De gevolgen liegen er niet om: grootschalige en gelegaliseerde prostitutie, soepele abortus- en euthanasiewetgeving, massale drugsproductie en -export, ontrouw, overspel, bedrog en daardoor ook een groot aantal echtscheidingen; grootschalige productie, verspreiding en consumptie van (kinder-) pornografie en veelvoorkomend seksueel misbruik. Huiselijk geweld, afpersing, zakelijk bedrog en een ontembare hebzucht. Op papier zijn we een gelukkig land, maar het aantal depressieve en eenzame mensen neemt alleen maar toe.

Ondertussen hebben we verwijzingen naar God ook verwijderd uit onze publieke ruimten, uit onze cultuur en uit onze taal. Afgodsbeelden hebben hun intrede gedaan in onze tuinen en huiskamers, maar waar heeft het Woord van God nog een plaats?

In de Bijbel staat dat ‘gerechtigheid een land verhoogt, maar zonde is een smaad voor ieder volk’ en verder: ‘de wegen van ongerechtigheid leiden tot oordeel’. Maar we lezen ook dat God liefdevol en vol genade is, en dat allen die voor Zijn aangezicht verschijnen om Zijn genade te vinden deze ook zullen ontvangen. Met bekering en terugkeer komt ook vergeving, verlossing, genezing, opwekking en herstel. Dit zien we duidelijk terug in de belofte die Salomo liet opschrijven:

“Als Mijn volk, waar mijn Naam over is uitgeroepen, zich vernedert, bidt, Mij zoekt en zich bekeert van haar zondige wegen, dán zal Ik horen vanuit de hemel, hun zonden vergeven en het land herstellen” (2 Kronieken 7:14).

Laten we dat in deze kritieke tijd van de geschiedenis van de wereld, Europa en Nederland doen, zodat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons opnieuw zullen voegen naar de leven gevende wetten van God.

Wilt u meer weten klik dan op www.de-terugkeer.nl

Ook wij van Succat Yeshua hebben ons hierbij aangesloten en zetten deze 10 dagen voor God apart. Wij bidden met elkaar en wie het wil zal ook vasten (of een gedeelte), het is belangrijk met elkaar God te zoeken en proberen 2x per dag bij elkaar te komen in onze Succat.

Het volgende schema is van de bidstonden/samenkomst in deze 10 dagen:

vrij  18-9    19.30 - 21.00 uur  Erev Yom Teruah / Rosh Chodesh

zat  19-9    10.30 - ........  uur  Samenkomst Yom Teruah

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond

zon 20-9    10.30 - 12.00 uur  géén activiteit

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond

maa 21-9  10.30  - 12.00 uur  Bidstond

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond

din  22-9    10.30 - 12.00 uur  Bidstond

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond / proclameren

woe 23-9   10.30 - 12.00 uur  Bidstond

                  19.30 - 21.00 uur  Bidstond

don 24-9    10.30 - 12.00 uur  Bidstond

                   19.30 - 21.00 uur  Studie of Aanbidding

vrij  25-9    10.30 - 12.00 uur  Bidstond

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond

zat  26-9    10.30  - ........ uur  Vastendag De Terugkeer, Samenkomst  en  's middags online verbinding

                   19.30 - 21.00 uur  géén activiteit

zon 27-9    10.30 - 12.00 uur  géén activiteit

                   19.30 - 21.00 uur  Bidstond, erev Yom HaKipoeriem

maa 28-9  10.30  -  ......  Samenkomst Yom HaKipoeriem

Eventuele wijzigingen/aanpassingen vindt u op onze website of op onze FB pagina.

Laten we eensgezind zijn in deze bijzondere dagen, en de sleutel van gebed oppakken. U bent van harte welkom om in deze 10 dagen of een gedeelte ervan met ons op te trekken.

SHALOM

Ander nieuws

1 sep 2022

We zijn weer verhuisd Lees verder

13 aug 2022

Parkeren in Katwijk Lees verder

23 jul 2022

Bezoek Auschwitz Lees verder

Laatste artikel