Videos

16-02-2019 Jan Kloos (Gij zult bevelen)Audio
23-02-2019 Hugo Doornhof (Ki Tisa)Audio
Israelreis 2017Video
09-03-2019 Jan Kloos (Kosten van)Audio
16-03-2019 Amanda Buys (Gebeds Altaren)Audio
23-03-2019 Jan Kloos (de Eeuwige sprak)Audio
Israelreis 2019Video
10-11-2018 Cees VorkVideo
15-06-2019 Jan Kloos - Naso (Hef op)Audio
22-06-2019 Cees Vork (geluid zacht zetten)Audio
29-06-2019 Anneke Kulk (geluid wordt beter)Audio
3-11-2018 Jan Kloos, Chajee Sara (het leven van Sara)Audio
17-11-2018 Hugo Doornhof, Wajetsee (en hij vertrok)Audio
24-11-2018 Jan Kloos, Wajisjlach (en hij zond)Audio
01-12-2018 Anneke Kulk, Vayeshev (en hij vestigde zich)Audio
15-12-2018 Yair Strijker dl1Video
15-12-2018 Yair Strijker deel 2Video
29-12-2018 Pia Nicholson(namen)Audio
05-01-2019 Albert Oosting(opname na 1.10 min)Audio
12-01-2019 Anneke Kulk (kom)Audio
19-01-2019 Hugo Doornhof (toen liet hij gaan) Audio
25-01-2019 Jan Kloos (Jetro)Audio
02-02-2019 Jan Kloos (verordeningen)Audio