Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw 't Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, 2225 AS Katwijk aan Zee. We gaan dan meestal in op het Tora gedeelte van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen stipt om 10:30 uur met gebed, lofprijs, dankzegging en aanbidding. Daarna bidden we voor de kinderen en lezen we het zogenaamde Amida 18 gebed. Hierna komt er een spreker of spreekster die zijn of haar gevonden pareltjes met ons deelt uit desbetreffende Tora portie.  Na de overdenking is er gelegenheid tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Altijd sluiten we af met een heerlijk kopje soep met brood.

U bent van harte welkom.

Agenda

29 sep 2023

EvenementenErev Soekoth,

Lees verder

30 sep 2023

EvenementenSamenkomst, spreker Arie Kralt

Elke shabbat komen we in de ochtend bij elkaar en ...

Lees verder

30 sep 2023

EvenementenSoekoth

Lees verder

1 okt 2023

EvenementenSoekoth

Lees verder

2 okt 2023

EvenementenSoekoth

Lees verder

3 okt 2023

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

12 aug 2023

Wat is een gezonde levenstijl?

Lees verder

19 jun 2023

Mission Grace

Zaterdagavond 24 juni om half acht is er een aanbiddingsavond met Misssion Grace. Er wordt een liefdegave gehouden voor Moshe Cohen.

Lees verder

20 mrt 2023

Aanbiddingsavond met James Block uit Israel

Lees verder
Meer nieuws