Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. We gaan dan vaak in op de Torah Portions van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen om 10:30 uur met lofprijs, dankzegging en aanbidding, we gebruiken hierbij vlaggen en sjofars. Tijdens de break drinken we koffie (of iets dergelijks) waarna er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Vaak sluiten we af met een maaltijd.

Als gast nodigen we u van harte uit om een dienst bij te wonen. Bent u een regelmatige bezoek(st)er wilt u dan ook iets meenemen voor de maaltijd tenminste als u in de gelegenheid bent? U bent van harte welkom.

Agenda

21 mrt 2019

EvenementenPoeriem

Lees verder

22 t/m 23 mrt 2019

EvenementenShabbat Tzav

Lees verder

23 mrt 2019

EvenementenSamenkomst, spreker Jan Kloos

Elke shabbat komen we in de ochtend bij elkaar en

Lees verder

26 mrt 2019

EvenementenProclamatie / bidstondavond

Lees verder

28 mrt 2019

EvenementenStudieavond

samen leren en ontdekken!

Lees verder

29 t/m 30 mrt 2019

EvenementenShabbat Sh'mini

Lees verder

Artikel

8 mrt 2019

Studieavonden met Henk Poot

Op woensdag 6 maart is er in Katwijk aan Zee de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor...

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

4 mrt 2019

Poeriem

Het feest van Poeriem vieren wij donderdag 21 maart.

Lees verder

3 mrt 2019

James Block leidt aanbiddingsavond

op 13 april a.s. om 19.30 uur

Lees verder

2 mrt 2019

Nigel Woodley spreekt

zaterdagavond 27 april 's avonds om 19.30 uur bij ons.

Lees verder
Meer nieuws