Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw 't Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, 2225 AS Katwijk aan Zee. We gaan dan meestal in op het Tora gedeelte van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen stipt om 10:30 uur met gebed, lofprijs, dankzegging en aanbidding. Daarna bidden we voor de kinderen en lezen we het zogenaamde Amida 18 gebed. Hierna komt er een spreker of spreekster die zijn of haar gevonden pareltjes met ons deelt uit desbetreffende Tora portie.  Na de overdenking is er gelegenheid tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Altijd sluiten we af met een heerlijk kopje soep met brood.

U bent van harte welkom.

Agenda

1 t/m 2 dec 2023

EvenementenShabbat Vayishlach

Lees verder

2 dec 2023

EvenementenSamenkomst, spreker Arie Kralt

Elke shabbat komen we in de ochtend bij elkaar en ...

Lees verder

8 t/m 9 dec 2023

EvenementenShabbat Vayeshev

Lees verder

9 dec 2023

EvenementenSamenkomst, spreker Simon van Groningen

Elke shabbat komen we ..

Lees verder

15 t/m 16 dec 2023

EvenementenShabbat Miketz

Lees verder

16 dec 2023

EvenementenSamenkomst, spreker Jan Kloos

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

29 nov 2023

Jan en Fred in Israel

Lees verder

29 nov 2023

Bidstonden voor Israel

Lees verder

23 okt 2023

4 studieavonden

Lees verder
Meer nieuws