Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. We gaan dan meestal in op het Tora gedeelte van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen stipt om 10:30 uur met gebed, lofprijs, dankzegging en aanbidding. Daarna bidden we voor de kinderen en lezen we het zogenaamde Amida 18 gebed. Hierna komt er een spreker of spreekster die zijn of haar gevonden pareltjes met ons deelt uit desbetreffende Tora portie.  Na de overdenking is er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Altijd sluiten we af met een heerlijk kopje soep met brood.

U bent van harte welkom.

Agenda

28 jun 2022

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

1 t/m 2 jul 2022

EvenementenShabbat Korach

Lees verder

2 jul 2022

Evenementennieuw adres samenkomst

Lees verder

2 jul 2022

EvenementenSamenkomst

Elke shabbat komen we in de ochtend bij elkaar en ...

Lees verder

5 jul 2022

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

8 t/m 9 jul 2022

EvenementenShabbat Chukat

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

30 mrt 2022

We hebben een ander adres voor onze samenkomsten.

Lees verder

29 mrt 2022

Katwijks duo helpt Joodse vluchtelingen (allesoverkatwijk.nl)

Lees verder

30 sep 2021

Parkeren in Katwijk

Lees verder
Meer nieuws