Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. We gaan dan vaak in op de Torah Portions van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen om 10:30 uur met lofprijs, dankzegging en aanbidding, we gebruiken hierbij vlaggen en sjofars. Tijdens de break drinken we koffie (of iets dergelijks) waarna er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Vaak sluiten we af met een maaltijd.

Als gast nodigen we u van harte uit om een dienst bij te wonen. Bent u een regelmatige bezoek(st)er wilt u dan ook iets meenemen voor de maaltijd tenminste als u in de gelegenheid bent? U bent van harte welkom.

Agenda

19 okt 2021

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

21 okt 2021

EvenementenStudieavond

Lees verder

22 t/m 23 okt 2021

EvenementenShabbat Vayera

Lees verder

23 okt 2021

EvenementenSamenkomst, spreker Kees Brakshoofden

Elke shabbat komen we

Lees verder

26 okt 2021

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

28 okt 2021

EvenementenStudieavond

Studieavond

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

30 sep 2021

Parkeren in Katwijk

Lees verder

28 sep 2021

Op donderdagavond

Lees verder

29 aug 2021

Op dinsdagavond

Lees verder
Meer nieuws