Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. We gaan dan meestal in op het Tora gedeelte van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen stipt om 10:30 uur met gebed, lofprijs, dankzegging en aanbidding. Daarna bidden we voor de kinderen en lezen we het zogenaamde Amida 18 gebed. Hierna komt er een spreker of spreekster die zijn of haar gevonden pareltjes met ons deelt uit desbetreffende Tora portie.  Na de overdenking is er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Altijd sluiten we af met een heerlijk kopje soep met brood.

U bent van harte welkom.

Agenda

3 t/m 4 dec 2021

EvenementenShabbat Miketz

Lees verder

3 dec 2021

EvenementenChanoeka

Lees verder

4 dec 2021

EvenementenSamenkomst, spreker Yair Strijker via zoom

Lees verder

4 dec 2021

EvenementenChanoeka

Lees verder

5 dec 2021

EvenementenChanoeka

Lees verder

10 t/m 11 dec 2021

EvenementenShabbat Vayigash

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

30 sep 2021

Parkeren in Katwijk

Lees verder

28 sep 2021

Op donderdagavond

Lees verder

29 aug 2021

Op dinsdagavond

Lees verder
Meer nieuws