Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw 't Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, 2225 AS Katwijk aan Zee. We gaan dan meestal in op het Tora gedeelte van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen stipt om 10:30 uur met gebed, lofprijs, dankzegging en aanbidding. Daarna bidden we voor de kinderen en lezen we het zogenaamde Amida 18 gebed. Hierna komt er een spreker of spreekster die zijn of haar gevonden pareltjes met ons deelt uit desbetreffende Tora portie.  Na de overdenking is er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Altijd sluiten we af met een heerlijk kopje soep met brood.

U bent van harte welkom.

Agenda

28 mrt 2023

EvenementenProclamatie/bidstondavond

Lees verder

31 mrt t/m 1 apr 2023

EvenementenShabbat Tzav

Lees verder

1 apr 2023

EvenementenSamenkomst, spreekster, Esther Noordermeer

Elke shabbat komen we...

Lees verder

5 t/m 6 apr 2023

EvenementenShabbat Pesach

Lees verder

5 apr 2023

EvenementenSederavond

Lees verder

6 apr 2023

EvenementenChag HaMatsot

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

20 mrt 2023

Aanbiddingsavond met James Block uit Israel

Lees verder

9 mrt 2023

Spreekbeurt Nati Rom

Lees verder

1 sep 2022

We zijn weer verhuisd

Lees verder
Meer nieuws