Welkom bij Succat Yeshua.

Wij zijn een groep mensen die op zoek zijn naar de Hebreeuwse achtergrond van ons geloof in de God van Israel. Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het gebouw aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. We gaan dan vaak in op de Torah Portions van deze sabbath. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar en we beginnen om 10:30 uur met lofprijs, dankzegging en aanbidding, we gebruiken hierbij vlaggen en sjofars. Tijdens de break drinken we koffie (of iets dergelijks) waarna er gelegenheid is tot het doen van aanvullingen of het stellen van vragen. Vaak sluiten we af met een maaltijd.

Als gast nodigen we u van harte uit om een dienst bij te wonen. Bent u een regelmatige bezoek(st)er wilt u dan ook iets meenemen voor de maaltijd tenminste als u in de gelegenheid bent? U bent van harte welkom.

Agenda

27 sep 2021

EvenementenSoekoth

Lees verder

27 t/m 28 sep 2021

EvenementenShabbat Verzot ha Bracha

Lees verder

1 t/m 2 okt 2021

EvenementenShabbat B'reisheet

Lees verder

2 okt 2021

EvenementenLET OP misschien andere locatie !! Samenkomst, spreker Simon van Groningen

Elke shabbat komen we ..

Lees verder

5 okt 2021

EvenementenProclamatie / bidstondavond

Lees verder

8 t/m 9 okt 2021

EvenementenShabbat Noach

Lees verder

Artikel

17 aug 2020

De terugkeer Nederland

Ook wij als Succat Yeshua sluiten ons hier bij aan. Zie bij nieuws en de agenda.

Lees verder

De Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:8

Nieuws

16 aug 2021

Gebedswandelingen

Lees verder

16 aug 2021

Op dinsdagavond

Lees verder

4 mei 2021

Parkeren in Katwijk

Lees verder
Meer nieuws