Erev Rosh Chodesh

Numeri 10:10  Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God. 1 Kronieken 23:31  en evenzeer bij het brengen van alle brandoffers aan de HERE, op de sabbatten, de nieuwe maanden en de feesten, gedurig voor het aangezicht des HEREN staande in een aantal, als hun voorgeschreven was. 2 Kronieken 2:4  Zie, ik [Salomo] ga een huis bouwen voor de naam van de HERE, mijn God, om het Hem te heiligen, om voor zijn aangezicht te brengen welriekend reukwerk, bestendig toonbrood, en brandoffers des morgens en des avonds, op de sabbatten, op de nieuwe maanden en op de feesten van de HERE, onze God. Dit is een altijddurende verplichting voor Israël. Jesaja 66:23  En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. Ezechiël 46:3  Het volk des lands echter zal zich op de sabbatten en de nieuwemaansdagen bij de ingang van die poort voor het aangezicht des HEREN nederbuigen. Johannes 9 :1 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Yeshua liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.  

Details

Wanneer
11 mei 2021

Tijd
van zonsondergang tot zonsondergang

Locatie

Binnenkort

8 mei 2021

EvenementenSamenkomst, spreker Jan Kloos. Lees verder

11 mei 2021

EvenementenProclamatie/bidstondavondLees verder